Formularz odstąpienia od umowy

OŚWIADCZENIE O ODSTAPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

…………………………………………………………

(data, miejscowość )

Sklep i wypożyczalnia TURISTO

  Anna Sobolewska

Ul. Mirtowa 6

61-680 Poznań

………………………………………………………………………………………………………………………….….
(Imię i nazwisko Klienta)
………………………………………………………………………………………………………………………….….
(Adres)
                                                                                                                                                                               ………………………………………………………………………………………………………………………….….                                                                                        
(Kod, miejscowość)
………………………………………………………………………………………………………………………….….
(Telefon kontaktowy)
………………………………………………………………………………………………………………………….….
(e-mail)
………………………………………………………………………………………………………………………….….
(Nr paragonu lub faktury / data wystawienia)

Ja  ………………….…………………………..………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

  1. ……………………………………………………………………………….. …………………
  2. ………………………………….………………………………………………………………..
  3. ……………………………………………………………………………………………………
  4. ……………………………………………………………………………………………………

Data odbioru towaru 1…………………………………………………………………………………………………………………

Zwrot kosztów, proszę dokonać ……………………………………………………………………………………………………

*Przesyłkę ze zwracanym towarem Klient wysyła na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane. Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem o odstąpieniu umowy zawartej na odległość i załącznikami.

Załączniki (niepotrzebne skreślić):

  1. Kopia dowodu zakupu
  2. Oryginał karty gwarancyjnej

……………………………………….

(data, czytelny podpis Klienta)

1 Wpisać datę, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy